Tra cứu điểm thi

Hệ thống xem điểm đã đóng ! Thời gian mở xem điểm từ ngày 20/11/2018 đến hết ngày 22/11/2018