Tra cứu điểm thi

Hệ thống xem điểm đã đóng ! Thời gian mở xem điểm từ ngày 27/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018